Informacja o ochronie danych

1. Administrator (dalej: „my”)

Kikkoman Trading Europe GmbH
Dyrektor zarządzający: Hidekazu Yoshihashi, Masahiro Kobayashi
Theodorstraße 180
40472 Düsseldorf
Niemcy

Telefon: +49 (0)211/5 37 59 40
Fax: +49 (0)211/5 37 95 55
E-Mail: info@kikkoman.eu

Więcej szczegółów można znaleźć w wizytówce właściciela strony internetowej (Redakcja).

2. Inspektor ochrony danych

Mr. Nobuaki Negishi
Corporate Officer
Legal & Compliance Department
General Manager
KIKKOMAN CORPORATION
2-1-1 Nishi-Shinbashi
Minato-ku, Tokyo 105-8428
Japan

Telefon: +81 (0)3-5521-5175
E-Mail: nnegishi@mail.kikkoman.co.jp

3. Dane osobowe, cele i podstawy prawne przetwarzania

Niniejsza Informacja o ochronie danych zawiera wyjaśnienia dotyczące rodzaju, zakresu i celów zbierania i korzystania z danych osobowych w związku z użytkowaniem naszej strony internetowej. 

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (dalej: „osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Celem przetwarzania danych na naszej stronie internetowej jest utrzymywanie strony internetowej z informacjami o naszej ofercie i o nas.

Dane osobowe są przetwarzane na naszej stronie internetowej, kiedy jest to niezbędne do realizacji następujących celów:

 • do korzystania ze strony internetowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zd. 1 a) i/lub art. 6 ust. 1 zd. 1 b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 • ze względu na nasz interes, jakim jest poprawa doświadczenia użytkowników, reklama naszych produktów czy zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zd. 1 f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 • do korzystania z usług oferowanych na stronie internetowej oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, w szczególności wprowadzenia danych w formularzu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zd. 1 a) i/lub art. 6 ust. 1 zd. 1 b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 • do zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zd. 1 a) i/lub b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i/lub
 • do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy (wytyczne podatkowe).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych znaleźć można poniżej, w następujących punktach:

a. Dane dostępu/pliki dzienników serwerów 

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej serwery zapisują automatycznie informacje wysyłane przez Państwa przeglądarkę, tzw. pliki dzienników serwerów. Informacje te obejmują:

 • nazwę wywołanej strony internetowej,
 • plik,
 • datę i czas wyświetlenia,
 • przekazaną ilość danych,
 • informację o pomyślnym wyświetleniu,
 • typ i wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • adres URL (wcześniej odwiedzanej strony),
 • adres IP odwiedzającego komputera oraz
 • dostawcę. 

Konieczne jest tymczasowe zapisanie adresu IP przez system, aby umożliwić przekazanie strony internetowej do Państwa urządzenia końcowego. W tym celu adres IP musi być zapisany przez cały okres trwania sesji. Nie dochodzi do połączenia tych danych z innymi źródłami danych. Informacje są wykorzystywane wyłącznie do analizy i utrzymania technicznego funkcjonowania serwerów oraz sieci. Postawą prawną do tych działań jest art. 6 ust. 1 zd. 1 f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

b. Pliki cookie

Nasza strona internetowa częściowo używa tzw. plików cookie. Cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczane na Państwa urządzeniu końcowym, zapisywane przez Państwa przeglądarkę. Pliki cookie stosuje się, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkowników, efektywniejszą i bezpieczniejszą. Odnośna podstawa prawna to art. 6 ust. 1 zd. 1 a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jeśli wyrazili Państwo na stosowanie plików cookie, dodatkowo, ze względu na nasz przedstawiony już, prawnie uzasadniony interes, jest to także art. 6 ust. 1 zd. 1 f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Stosowane pliki cookie to po części tzw. cookie sesyjne. Są one automatycznie usuwane z chwilą zakończenia Państwa wizyty na stronie. Inne pliki cookie są zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, kiedy zostaną przez Państwa usunięte. 

Większość z plików cookie posiada wyraźne oznaczenie, tzw. identyfikator pliku cookie. Ten ciąg znaków umożliwia przyporządkowanie informacji o tym, jakie serwery i strony internetowe zostały wywołane przy pomocy przeglądarki, kiedy plik cookie został zapisany. W ten sposób można odróżnić daną przeglądarkę od przeglądarek z innymi plikami cookie, co pozwala na identyfikację i rozpoznanie każdej przeglądarki na postawie wyraźnego identyfikatora pliku cookie. Przy pomocy plików cookie można także zebrać dane o aktywności użytkowników na stronach internetowych, m.in. o liczbie odwiedzających daną stronę w miesiącu. 

Taki sposób działania plików cookie jest wykorzystywane na licznych stronach internetowych i serwerach w związku ze świadczeniem wielu podstawowych usług, z których my także korzystamy w trybie online:

Pliki cookies służą do zapamiętania Twojej zgody na korzystanie z nich i do świadczenia usług wymienionych poniżej. Pełny przegląd wykorzystywanych przez nas plików cookies oraz dodatkowe informacje na temat zewnętrznych dostawców, czasu wykorzystania, zgody i możliwości jej cofnięcia znajdują się tutaj: https://www.kikkoman.pl/informacja-o-ochronie-danych/#cmpscreen

Kiedy zaznaczą Państwo receptę na naszej stronie internetowej przy pomocy funkcji zaznaczania, wówczas dzięki plikowi cookie zostaje zapisana informacja, jaką receptę umieścili Państwo na swojej liście zapamiętanych recept.

Plik cookie jest także stosowany podczas Państwa rejestracji – w naszym przypadku podczas rejestracji użytkownika jako klienta biznesowego, co pozwala uniknąć konieczności późniejszej ponownej rejestracji, ponieważ przeglądarka jest już rozpoznawana.

Podczas tych wszystkich procesów zapisywane są zatem informacje w plikach cookie, które zapewniają możliwość korzystania z odpowiednich funkcji. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Pliki cookie są także stosowane, aby udostępnić informacje istotne dla użytkowników, poprawić jakość raportów o organizowanych kampaniach ew. aby uniknąć wielokrotnego wyświetlania tych samych komunikatów dla użytkowników. Więcej wyjaśnień dotyczących stosowanych przez nas plików Google cookie można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Mogą Państwo wybrać takie ustawienia w swojej przeglądarce, aby otrzymywać informacje na temat umieszczanych plików cookie i zezwalać na stosowanie plików cookie tylko w sporadycznych przypadkach, zrezygnować ze stosowania plików cookie ogólnie lub w określonych przypadkach oraz włączyć funkcję automatycznego usuwania plików cookie podczas zamykania Państwa przeglądarki. Mają Państwo możliwość zarządzania stosowanymi przez nas za pośrednictwem Google plikami cookie na stronie: https://policies.google.com/technologies/managing?hl=pl

Mogą Państwo także zapobiec zbieraniu przez Google generowanych poprzez pliki cookie danych dotyczących sposobu użytkowania przez Państwa strony internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod tym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności niniejszej strony internetowej.

c. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

Jeśli wyślą nam Państwo zapytania pocztą elektroniczną, Państwa dane z wiadomości e-mail, w tym także umieszczone w nich Państwa dane kontaktowe, będą przetwarzane w celu obsługi Państwa zapytania oraz w razie ewentualnych dalszych pytań z Państwa strony. Za podstawę prawną w tym zakresie służy art. 6 ust. 1 zd. 1 a) i/lub art. 6 ust. 1 zd. 1 b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Mamy także prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych, aby zapobiec nadużyciu naszych systemów i zapewnić ich bezpieczeństwo; podstawa prawna to art. 6 ust. 1 zd. 1 f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

d. Formularz kontaktowy

Jeśli skontaktują się Państwo z nami poprzez formularz kontaktowy, Państwa dane z formularza zapytania, w tym także Państwa adres IP i umieszczone w formularzu Państwa dane kontaktowe, będą przetwarzane w celu obsługi Państwa zapytania oraz w razie ewentualnych dalszych pytań z Państwa strony. Za podstawę prawną w tym zakresie służy art. 6 ust. 1 zd. 1 a) i/lub art. 6 ust. 1 zd. 1 b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Mamy także prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych, aby zapobiec nadużyciu naszych systemów i zapewnić ich bezpieczeństwo; podstawa prawna to art. 6 ust. 1 zd. 1 f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

e. Biuletyn, subskrypcja recept

Jeśli podadzą Państwo swój adres e-mail dla celów subskrypcji naszych recept, będą Państwo otrzymywać od nas raz w tygodniu propozycje recept z użyciem naszych produktów. Przykłady takich recept znajdą Państwo na stronie: https://www.kikkoman.pl/przepisy/

Po rejestracji Państwa adresu e-mail wysyłamy wiadomość na Państwa adres. Zostaną Państwo w niej poproszeni o potwierdzenie dokonanej rejestracji poprzez kliknięcie umieszczonego w niej linku. Jest to konieczne, aby zapobiec wpisowi Państwa adresu e-mail do naszego rozdzielnika do wysyłki recept przez osobę nieuprawnioną bez Państwa zgody. Aby udokumentować proces rejestracji, tworzony jest odpowiedni protokół, ze wskazaniem czasu rejestracji oraz potwierdzenia. Zapisywane są także adresy IP w ramach tzw. procedury double opt-in. Dodatkowo przetwarzamy także Państwa adres e-mail dla potrzeb wysyłki recept. Wysyłka wiadomości e-mail odbywa się poprzez usługę Amazon. Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu zleceń z naszym usługodawcą. 

Za podstawę prawną w tym zakresie służy art. 6 ust. 1 zd. 1 a) i/lub ust. 1 zd. 1 b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Mamy także prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych, aby zapobiec nadużyciu naszych systemów i zapewnić ich bezpieczeństwo; podstawa prawna to art. 6 ust. 1 zd. 1 f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać wykreślenia z rejestru i zrezygnować z subskrypcji naszych recept poprzez link, który umieszczamy w każdej wiadomości e-mail lub przesyłając wiadomość przy użyciu powyższych danych kontaktowych. Mogą Państwo także w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość.

f. Konto użytkownika

Po utworzeniu konta użytkownika dla klientów biznesowych na naszym portalu internetowym przekazane przez Państwa informacje będą przetwarzane przez okres, w którym dane są wykorzystywane, w celu zapewnienia możliwości korzystania z internetowego konta użytkownika. Jeśli chodzi o wymagane dane obowiązkowe, zachęcamy do zapoznania się z treścią OWH dostępnych w zakładce działalności. Za podstawę prawną w tym zakresie służy art. 6 ust. 1 zd. 1 a) i/lub art. 6 ust. 1 zd. 1 b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Mamy także prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych, aby zapobiec nadużyciu naszych systemów i zapewnić ich bezpieczeństwo; podstawa prawna to art. 6 ust. 1 zd. 1 f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

g. Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych firmy Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (dalej: „Google”) dla potrzeb analizy sposobu użytkowania strony internetowej i jej struktury. Google posiada certyfikat zgodnie z porozumieniem „Privacy Shield” zawartym pomiędzy USA a UE i zobowiązuje się tym samym do przestrzegania unijnych wytycznych o ochronie danych. Ponadto zawarliśmy z firmą Google umowę o powierzenie przetwarzania danych. Jest to umowa, w ramach której firma Google zobowiązuje się do ochrony danych naszych użytkowników, przetwarzania ich na nasze zlecenie zgodnie z naszymi postanowieniami dotyczącymi ochrony danych, a w szczególności do nieprzekazywania ich osobom trzecim.

Google Analytics stosuje tzw. „pliki cookie”, dane tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, umożliwiające analizę sposobu użytkowania przez Państwa strony internetowej (patrz lit. b powyżej). Generowane przez pliki cookie informacje na temat sposobu użytkowania przez Państwa niniejszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Na naszej stronie włączona jest jednak funkcja anonimizacji adresów IP. Dlatego też Państwa adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest najpierw skracany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przesyłany jest na serwer Google w USA, gdzie jest następnie skracany. Na nasze zlecenie firma Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny sposobu użytkowania przez Państwa strony internetowej, przygotowywania raportu o aktywności na stronie oraz do świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Postawą prawną do tych działań jest art. 6 ust. 1 zd. 1 f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki. Niniejszym informujemy jednak, że nie będą mogli Państwo wówczas korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej (patrz lit. b powyżej). Mogą Państwo także zapobiec przekazaniu firmie Google generowanych przez plik cookie danych dotyczących sposobu użytkowania przez Państwa strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu przez firmę Google tych danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod tym adresem: Instalacja wtyczki do przeglądarki.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajdą Państwo na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html ew. pod adresem: https://policies.google.com/?hl=pl.

h. Włączenie usług i treści osób trzecich (Mapy Google, kanały RSS, grafiki z innych stron internetowych, nagrania wideo z YouTube itp.) 

Może się zdarzyć, że do naszej oferty internetowej włączone zostaną treści osób trzecich, np. nagrania wideo z YouTube, mapy z Map Google, kanały RSS lub grafiki z innych stron internetowych. Wiąże się to zawsze z uzyskaniem informacji o adresie IP użytkownika przez osoby oferujące takie treści (dalej: „zewnętrzni dostawcy treści”), ponieważ bez adresu IP nie mogliby oni przesyłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest zatem niezbędny do przedstawienia takich treści. Dostawca dokłada starań, aby stosować tylko takie treści, których dostawcy źródłowi wykorzystują adres IP wyłącznie do dostarczania takich treści. Zewnętrzni dostawcy treści mogą zapisywać adres IP np. do celów statystycznych. Mogą Państwo jednak zapobiec takiemu przekazywaniu danych, wyłączając JavaScript w swojej przeglądarce ew. korzystając z poniżej opisanych możliwości rezygnacji. Uniemożliwi to prezentację tego rodzaju usług i treści osób trzecich. 

Włączamy następujące usługi i treści osób trzecich:

1. Mapy w ramach usługi Mapy Googlezewnętrznego dostawcy treści Google.

2. Nagrania wideo na platformie YouTubezewnętrznego dostawcy treści Google.

W przypadku udzielenia przez Państwa zgody podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 a) i/lub art. 6 ust. 1 zd. 1 b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub podjęcia czynności przed zawarciem umowy, bądź też art. 6 ust. 1 zd. 1 f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jeśli przetwarzanie jest niezbędne ze względu na nasz interes, jakim jest poprawa doświadczenia użytkownika, reklama naszych produktów lub zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.

i. Nasze strony w mediach społecznościowych na portalu Facebook i Instagram 

Na naszej stronie internetowej pod adresem: www.kikkoman.pl nie stosujemy żadnych wtyczek mediów społecznościowych, lecz tylko zwykłe linki (tzw. hiperłącza) do naszych stron na portalach społecznościowych. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej nie dochodzi więc do bezpośredniego przetwarzania danych w kierunku platform mediów społecznościowych.  

Jeśli jednak odwiedzają Państwo platformy mediów społecznościowych, zwracamy Państwu uwagę na następujące kwestie: 

Facebook 

Właścicielem strony internetowej o adresie: www.facebook.com jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Cel i zakres przetwarzania danych przez Facebook oraz wynikające z niego prawa i możliwości ustawień w celu zapewnienia ochrony prywatności użytkowników wskazano w aktualnej Informacji o ochronie danych na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Jeśli użytkownik jest członkiem społeczności Facebook i nie chciałby, aby firma Facebook zbierała dotyczące go dane poprzez niniejszą ofertę oraz chciałby zapobiec połączeniu takich danych z zapisanymi przez Facebook danymi użytkownika, musi on wylogować się z portalu Facebook przed wizytą na stronie internetowej i usunąć swoje pliki cookie.Więcej informacji na temat ustawień i możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingowych można znaleźć w ustawieniach profilu na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub na amerykańskiej stronie: http://www.aboutads.info/choices/ lub strona UE http://www.youronlinechoices.com/

Instagram

Właścicielem strony o adresie: www.instagram.com jest Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025 USA („Instagram”). Cel i zakres przetwarzania danych przez Instagram oraz wynikające z niego prawa i możliwości ustawień w celu zapewnienia ochrony prywatności użytkowników wskazano w aktualnej Informacji o ochronie danych na stronie: https://help.instagram.com/155833707900388

Jeśli użytkownik jest członkiem społeczności Instagram i nie chciałby, aby firma Instagram zbierała dotyczące go dane poprzez niniejszą ofertę oraz chciałby zapobiec połączeniu takich danych z zapisanymi przez Instagram danymi użytkownika, musi on wylogować się z portalu Instagram przed wizytą na stronie internetowej i usunąć swoje pliki cookie. Więcej informacji na temat ustawień i możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingowych można znaleźć w ustawieniach profilu na portalu Instagram pod adresem: https://help.instagram.com/284802804971822?helpref=page_content

j. Adobe Typekit

Do projektowania naszej strony internetowej wykorzystujemy usługę Adobe Typekit w oparciu o podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO. Celem i jednocześnie naszym uzasadnionym interesem w korzystaniu z zestawu Typekit jest możliwość korzystania z niektórych czcionek. W trakcie świadczenia usługi Typekit do dostarczania czcionki nie są umieszczane ani używane żadne pliki cookie. W celu świadczenia usługi Typekit firma Adobe gromadzi następujące informacje: dostarczone czcionki; ID zestawu; ID konta; usługa udostępniająca czcionki; aplikacja żądająca czcionek; serwer udostępniający czcionki; nazwa hosta strony, na której ładowane są czcionki. Aby zapobiec rejestracji danych przez usługę Typekit, należy wyłączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.

4. Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe są przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie, a mianowicie dostawcom usług identyfikacji, dostawcom serwerów hostingowych, podmiotom świadczącym usługi wysyłki biuletynów (Amazon), podmiotom świadczącym usługi wsparcia klienta i analizy stron internetowych (Google).

Poza tym Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, chyba że jesteśmy do tego ustawowo zobowiązani lub przekazanie danych jest bezwzględnie konieczne do wykonania umowy.

5. Okres przechowywania danych

Usuwamy dane osobowe bezzwłocznie po realizacji celu.

Zapisane pliki dzienników serweróworaz adresy IP są usuwane najpóźniej po 90 dniach.

W przypadku zebrania danych do udostępnienia strony internetowej ma to miejsce z chwilą zakończenia danej sesji. Sesyjne pliki cookiesą zatem automatycznie usuwane po zakończeniu sesji.

Pliki cookie są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, mają Państwo kontrolę nad stosowaniem i usuwaniem plików cookies (patrz wyżej).

Państwa dane pochodzące z Państwa zapytań z prośbą o kontaktprzesłanych pocztą elektronicznąoraz poprzez formularz kontaktowyprzetwarzamy do momentu ukończenia obsługi Państwa zapytania i załatwienia sprawy. Następnie dane te są usuwane. Niniejszym informujemy, że ze względu na fakt zawarcia transakcji handlowej z Państwem w odniesieniu do niektórych danych zastosowanie znajdują obowiązki do ich przechowywania na mocy przepisów prawa handlowego i podatkowego przez okres co najmniej sześciu lat (§ 257 niem. Kodeksu handlowego) lub dziesięciu lat (§147 niem. Ordynacji podatkowej), co może także dotyczyć treści zapytań z prośbą o kontakt i wiadomości e-mail. 

Dane zebrane w związku z subskrypcją biuletynu ew. recept będą przetwarzanie w okresie obowiązywania Państwa subskrypcji i usuwane po jej zakończeniu. 

Dane konta użytkownikabędą usuwane z chwilą zakończenia umowy o użytkowanie i w razie braku obowiązków umownych lub ustawowych, które uniemożliwiałyby usuniecie danych, jak np. obowiązki przechowywania danych wynikające z przepisów prawa handlowego lub podatkowego.

Określiliśmy z góry 14-miesięczny cykl usuwania danych Google Analytics. 

Jeśli składają Państwo swoją aplikację online, usuwamy przekazane przez Państwa dane osobowe i aplikacjesześć miesięcy po zakończeniu procedury aplikacji. 

W pozostałym zakresie dokonujemy weryfikacji pod kątem możliwości usunięcia danych w cyklu rocznym. Ma to miejsce w przypadku, gdy cel przetwarzania i przesłanki określone w podstawie prawnej przetwarzania oraz obowiązki ustawowe przechowywania danych już nie istnieją.

6. Dostarczenie danych osobowych i prawa osób, których dane dotyczą 

Nie mają Państwo ustawowego obowiązku dostarczenia swoich danych osobowych. Może ono jednak być niezbędne do zawarcia umowy lub korzystania z funkcji strony internetowej. W razie braku dostarczenia danych nie ma także możliwości ewentualnego zaoferowania Państwu umowy lub funkcji na stronie internetowej. Na stronie internetowej nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Prawa osób, których dane dotyczą, wynikają w szczególności z art. 15-23 i art. 77 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz z §§ 32 do 37 nowej niemieckiej Federalnej ustawy o ochronie danych.

W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługuje Państwu wobec nas prawo 

 • dostępu do danych,
 • do sprostowania danych,
 • do usunięcia danych,
 • do ograniczenie przetwarzania i
 • do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia

 • sprzeciwu

wobec przetwarzania danych osobowych.

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do

 • wycofania zgody

ze skutkiem na przyszłość.

Wszelkie pytania, prośby i informacje prosimy kierować do nas (patrz pkt. 1 powyżej).

Jeśli sądzą Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych, przysługuje Państwu zawsze

 • prawo do wniesienia skargi

do właściwego organu nadzorczego (por. Art. 77 RODO). Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza postanowienia RODO. 

Organ nadzorczy właściwy dla naszej firmy to Pełnomocnik kraju związkowego ds. ochrony danych i wolności informacji w Nadrenii Północnej-Westfalii, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf.